جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

ویولن کلاسیک آموزشی

فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

مکتب ویولن سوزوکی - کتاب اول (شامل جلدهای 1 و 2)
مکتب ویولن سوزوکی - کتاب اول (شامل جلدهای 1 و 2)

شینیچی سوزوکی

محمدرضا گرگین‌زاده

مکتب ویولن سوزوکی - کتاب دوم (شامل جلدهای 3، 4 و 5)
مکتب ویولن سوزوکی - کتاب دوم (شامل جلدهای 3، 4 و 5)

شینیچی سوزوکی

محمدرضا گرگین‌زاده

مکتب ویولن سوزوکی (کتاب سوم) شامل جلدهای 6، 7 و 8
مکتب ویولن سوزوکی (کتاب سوم) شامل جلدهای 6، 7 و 8

شینیچی سوزوکی

اشکان خمسه‌پور

ل‌ویولن (کتاب اول)
ل‌ویولن (کتاب اول)

ماتیو کریک‌بوم

محمدرضا گرگین‌زاده

ل‌ویولن (کتاب اول)

نویسنده: ماتیو کریک‌بوم

ل‌ویولن (کتاب دوم)
ل‌ویولن (کتاب دوم)

ماتیو کریک‌بوم

محمدرضا گرگین‌زاده

ل‌ویولن (کتاب دوم)

نویسنده: ماتیو کریک‌بوم

ل‌ویولن (کتاب سوم)
ل‌ویولن (کتاب سوم)

ماتیو کریک‌بوم

محمد‌رضا گرگین‌زاده

ل‌ویولن (کتاب سوم)

نویسنده: ماتیو کریک‌بوم

ل‌ویولن (کتاب چهارم)
ل‌ویولن (کتاب چهارم)

ماتیو کریک‌بوم

محمدرضا گرگین‌زاده

ل‌ویولن (کتاب چهارم)

نویسنده: ماتیو کریک‌بوم

ل‌ویولن (کتاب پنجم)
ل‌ویولن (کتاب پنجم)

ماتیو کریک‌بوم

محمدرضا گرگین‌زاده

ل‌ویولن (کتاب پنجم)

نویسنده: ماتیو کریک‌بوم

هریمالی (اتود‌های گام‌نوازی برای ویولن)
هریمالی (اتود‌های گام‌نوازی برای ویولن)

یان هریمالی

محمدرضا گرگین‌زاده

شوْچیک (اتود‌های تغییر پوزیسیون و گام‌نوازی مربوطه، اپوس 8)
شوْچیک (اتود‌های تغییر پوزیسیون و گام‌نوازی مربوطه، اپوس 8)

اوتاکار شوچیک

محمدرضا گرگین‌زاده

شوْچیک (مکتب تکنیک آرشه‌کشی، اپوس 2)
شوْچیک (مکتب تکنیک آرشه‌کشی، اپوس 2)

اوتاکار شوچیک

محمدرضا گرگین‌زاده

شوْچیک (مکتب تکنیک آرشه‌کشی، اپوس 2)

نویسنده: اوتاکار شوچیک

ولفارت ( 60 اتود برای ویولن) اپوس 45
ولفارت ( 60 اتود برای ویولن) اپوس 45

فرانتس ولفارت

محمدرضا گرگین‌زاده

ولفارت ( 60 اتود برای ویولن) اپوس 45

نویسنده: فرانتس ولفارت

اصول نوازندگی و تدریس ویولن
اصول نوازندگی و تدریس ویولن

پروفسور ایوان گالامیان

دکتر محسن کاظمیان

اصول نوازندگی و تدریس ویولن

نویسنده: پروفسور ایوان گالامیان

هنر گام‌نوازی ویولنسل (نگاهی تازه به مهارت گام‌نوازی)
هنر گام‌نوازی ویولنسل (نگاهی تازه به مهارت گام‌نوازی)

ولز کانینگهام

محسن ناطق

کایزر (اپوس 20) 36 تمرین مقدماتی و طبقه‌بندی شده برای ویولن
کایزر (اپوس 20) 36 تمرین مقدماتی و طبقه‌بندی شده برای ویولن

لویی اسْوِچنسکی

اشکان خمسه‌پور

کروتزر - 42 تمرین (کاپریس) برای ویولن
کروتزر - 42 تمرین (کاپریس) برای ویولن

ادموند سینگر

اشکان خمسه‌پور

کروتزر - 42 تمرین (کاپریس) برای ویولن

نویسنده: ادموند سینگر

فلش (سیستم گام - تمرین گام‌ها در تمام تنالیته‌های ماژور و مینور ) برای ویولن
فلش (سیستم گام - تمرین گام‌ها در تمام تنالیته‌های ماژور و مینور ) برای ویولن

مکس رُستال

اشکان خمسه‌پور

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی