تار و سه‌تار

فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

اسدالله ملک (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 14
اسدالله ملک (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 14

علاء ایجادی - امید امیری

بازنگری : محمدرضا گرگین زاده

حبیب‌اله بدیعی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 15
حبیب‌اله بدیعی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 15

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

حبیب‌اله بدیعی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 15

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

وزیری - خالقی (20 آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 17
وزیری - خالقی (20 آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 17

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

وزیری - خالقی (20 آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 17

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

اثر علینقی وزیری - روح الله خالقی

گلبانگ شریف (سی قطعه برای تار و سه‌تار) آثاری از استاد فرهنگ شریف
گلبانگ شریف (سی قطعه برای تار و سه‌تار) آثاری از استاد فرهنگ شریف

عبدالعلی تنوری - علاء ایجادی

ویرایش : استاد هوشنگ ظریف

ردیف میرزا حسینقلی (به روایت استاد علی اکبرخان شهنازی)
ردیف میرزا حسینقلی (به روایت استاد علی اکبرخان شهنازی)

نبی احمدی

نت نویسی آموزشی و تحلیلی

نوای بی‌نهفت (قطعاتی برای تار و سه‌تار)
نوای بی‌نهفت (قطعاتی برای تار و سه‌تار)

عطا جنگوک

راز و نیاز (سی قطعه برای تار از آثار استاد فرامرز پایور)
راز و نیاز (سی قطعه برای تار از آثار استاد فرامرز پایور)

امیرحسین رضا

یکصد و سی آهنگ محلی ( برای تار و سه‌تار)
یکصد و سی آهنگ محلی ( برای تار و سه‌تار)

امیرحسین رضا

ردیف استاد نی داوود برای تار
ردیف استاد نی داوود برای تار

نبی احمدی

ردیف استاد نی داوود برای تار

نویسنده: نبی احمدی

ردیف دوره‌ی عالی استاد علی‌اکبر‌خان شهنازی (به همراه پیش‌درآمدها و رنگ‌ها)
ردیف دوره‌ی عالی استاد علی‌اکبر‌خان شهنازی (به همراه پیش‌درآمدها و رنگ‌ها)

نبی احمدی

آوانگاری موسیقی مازندران
آوانگاری موسیقی مازندران

نبی احمدی

آوانگاری موسیقی مازندران

نویسنده: نبی احمدی

سوز و ساز (مجموعه قطعات برای تار و سه‌تار)
سوز و ساز (مجموعه قطعات برای تار و سه‌تار)

عطا جنگوک

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی