جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

تار و سه‌تار

فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب اول)
دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب اول)

موسی معروفی - نصرالله زرین پنجه

دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب اول)

نویسنده: موسی معروفی - نصرالله زرین پنجه

به اهتمام : روح الله خالقی ویراستار : عطا جنگوک

دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب دوم)
دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب دوم)

موسی معروفی - نصرالله زرین پنجه

دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب دوم)

نویسنده: موسی معروفی - نصرالله زرین پنجه

به اهتمام : روح الله خالقی ویراستار : عطا جنگوک

آموزش مقدماتی تار و سه‌تار بر اساس ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی
آموزش مقدماتی تار و سه‌تار بر اساس ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی

نبی احمدی

کُنده‌ی سرگردون (آموزش تار و سه‌تار برای کودکان) - جلد اول
کُنده‌ی سرگردون (آموزش تار و سه‌تار برای کودکان) - جلد اول

مریم حدادزاده - زهرا رضوانی

کُنده‌ی امیدوار (آموزش تار و سه‌تار برای کودکان) - جلد دوم
کُنده‌ی امیدوار (آموزش تار و سه‌تار برای کودکان) - جلد دوم

مریم حدادزاده - زهرا رضوانی

ده تمرین برای تار و سه‌تار
ده تمرین برای تار و سه‌تار

عرفان گنجه‌ای

ده تمرین برای تار و سه‌تار

نویسنده: عرفان گنجه‌ای

گلچین آموزش تار و سه‌تار
گلچین آموزش تار و سه‌تار

علاء ایجادی

گلچین آموزش تار و سه‌تار

نویسنده: علاء ایجادی

آموزش دوتار مازندران
آموزش دوتار مازندران

نبی احمدی

آموزش دوتار مازندران

نویسنده: نبی احمدی

مجموعه تصنیف‌های قدیمی (1) برای تار و سه‌تار
مجموعه تصنیف‌های قدیمی (1) برای تار و سه‌تار

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

مجموعه تصنیف‌های قدیمی (1) برای تار و سه‌تار

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

جلیل شهناز (پانزده قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 1
جلیل شهناز (پانزده قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 1

هوشنگ ظریف

ویرایش : هوشنگ ظریف - محمدرضا گرگین زاده به کوشش : علاء ایجادی

احمد عبادی (10 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 2
احمد عبادی (10 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 2

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

احمد عبادی (10 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 2

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

علی تجویدی (ده قطعه برای تار وسه‌تار) گلهای جاویدان 3
علی تجویدی (ده قطعه برای تار وسه‌تار) گلهای جاویدان 3

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

علی تجویدی (ده قطعه برای تار وسه‌تار) گلهای جاویدان 3

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

فرهنگ شریف (30 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 4
فرهنگ شریف (30 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 4

هوشنگ ظریف

ویرایش : هوشنگ ظریف - محمدرضا گرگین زاده به کوشش : علاء ایجادی

مرتضی محجوبی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 5
مرتضی محجوبی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 5

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

مرتضی محجوبی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 5

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

مجید وفادار (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 6
مجید وفادار (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 6

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

مجید وفادار (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 6

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

منوچهر همایون‌پور (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 7
منوچهر همایون‌پور (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 7

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

منوچهر همایون‌پور (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 7

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

همایون خرّم (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 8
همایون خرّم (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 8

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

همایون خرّم (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 8

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

لطف‌الله مجد (هجده قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 9
لطف‌الله مجد (هجده قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 9

علاء ایجادی - امید امیری

ویرایش : هوشنگ ظریف - محمدرضا گرگین زاده

ابراهیم سرخوش (12 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 10
ابراهیم سرخوش (12 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 10

علاء ایجادی - امید امیری

بازنویسی ویرایش : هوشنگ ظریف - محمدرضا گرگین زاده

مهدی خالدی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 11
مهدی خالدی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 11

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

مهدی خالدی (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 11

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی