دستور مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب دوم)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : موسی معروفی - نصرالله زرین پنجه
مترجم :

   پس از تأسیس هنرستان موسیقی ملّی به پیشنهاد استاد روح‌الله خالقی، یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت تهیه و تنظیم متدهای مخصوص برای هنرجویان بود. در همین راستا کتاب دستور مقدماتی تار و سه‌تار به‌وسیله آقایان موسی معروفی و نصرالله زرین پنجه تهیه و زیرنظر روح‌الله خالقی تنظیم و ارائه شد.
  ویرایش نسخه‌ی انتشارات سرود توسط شادروان آقای عطا جنگوک – که خود نوازنده‌ای چیره‌دست و استادی صاحب‌نظر در این زمینه بود – با دقت بسیار انجام گرفته است، با این توضیح که توضیحات اضافی و قطعات تکمیلی به‌صورت ضمیمه در انتهای کتاب آورده شده‌اند.

 

تعداد
قیمت : 25,000 تومان
محصولات مرتبط