قطعه‌های ساده و آشنای موسیقی فیلم برای پیانو

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : ناصر شکرایی
مترجم :

در کنار کتاب‌های آموزشی پیانو که حاوی تکنیک‌های نوازندگی و تمرین‌های مختلف هستند،‌ سبک‌ها و روش‌های جدیدی برای آموزش پیانو ابداع شده‌اند. جامعه موسیقی ما نیز باید در این راستا خود را با دنیای امروز تطبیق دهد و جای خالی کتاب‌هایی نظیر کتاب حاضر را با تلاش بیشتر جمعی مرتفع سازد. در این کتاب پارامترهایی که برای انتخاب قطعه‌ها در نظر گرفته شده‌اند، معروف و به‌نام بودن فیلم‌ها، داشتن ملودی زیبا و ساده و تنظیمی نسبتاً آسان و مناسب هنرجویان پیانو بوده است.
 

تعداد
قیمت : 40,000 تومان
محصولات مرتبط