وزیری - خالقی (20 آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 17

این کتاب جلد هفدهم از مجموعه‌ی گل‌های جاویدان انتشارات سرود است و 20 قطعه از ساخته‌های استادان بزرگ علی‌نقی وزیری و روح‌الله خالقی را در برمی‌گیرد. شادروان محمدرضا گرگین‌زاده در مقدمه‌ی خود بر کتاب می‌نویسد: 
   قطعات حاضر از روی اجرای اصلی این آثار با ارکستر گلها و صدای استاد بنان و نیز نت‌نوشته‌هایی که در اختیار بوده نگاشته، ویرایش و برای تار و سه‌تار تنظیم شده است؛ با این توضیح که ضمن وفاداری کامل به اصل در مواردی جزئی به منظور انطباق با تکنیک روان تار و سه‌تار و نیز سطح متوسط قدرت نوازندگی هنرجویان، تغییرات جزئی در آنها اعمال شده و نیز از علامت‌گذاری‌های زیادی پرهیز شده تا نوازندگان بتوانند مطابق درک و دریافت و سلیقه خود مضراب‌گذاری‌ کرده و حالت‌ها را مطابق با اجرای اصلی که به صورت نوارکاست و سی‌دی موجود است، اجرا نمایند.
  دیگر اینکه باید اضافه کرد که نواختن این آثار ذوق هنری و تکنیک هنرجویان را وسعت و غنا بخشیده و نیز رپرتوار سازهای تار و سه‌تار را پربارتر می‌کند؛ ضمناً نوشته‌ی حاضر برای بیشتر سازهای مضرابی قابل استفاده است.

 

تعداد
قیمت : 25,000 تومان
محصولات مرتبط