هوشنگ ظریف (28 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 13

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : فرزاد زعیم - امیرحسین رضا
مترجم :

  این کتاب که جلد سیزدهم از مجموعه‌ی گل‌های جاویدان انتشارات سرود است، بیست قطعه از نواخته‌های استاد ظریف را در برمی‌گیرد.
  کتاب‌های گل‌های جاویدان انتشارات سرود شامل گزیده‌ای از آثار بسیاری از بزرگان موسیقی ایران است که با توجه به اجراهای ضبط شده ایشان به نت درآمده و در بسیاری از موارد برای تار و سه‌تار تنظیم شده است.

 

تعداد
قیمت : 75,000 تومان
محصولات مرتبط