آموزش دوتار مازندران

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : نبی احمدی
مترجم :

  در این کتاب سعی شده است روشی ساده و کاربردی برای فراگیری دوتار فراهم شود تا مدرسین و نوازندگان این ساز بتوانند به‌ واسطه‌ی آن به طریق علمی مفاهیم و اصول پایه نوازندگی این ساز را انتقال دهند.
 

تعداد
قیمت : 70,000 تومان
محصولات مرتبط