گیتار

فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کارولی روش کامل آموزش گیتار (دفتر اول، دوم و سوم)
کارولی روش کامل آموزش گیتار (دفتر اول، دوم و سوم)

فردیناندو کارولی

محمدرضا گرگین‌زاده

خودآموز گیتار الکتریک (کتاب اول و دوم)
خودآموز گیتار الکتریک (کتاب اول و دوم)

تروی استتینا

اهورا کرباسی

مرغزار ( پانزده اثر مشهور برای گیتار)
مرغزار ( پانزده اثر مشهور برای گیتار)

بهزاد میر‌خانی

مرغزار ( پانزده اثر مشهور برای گیتار)

نویسنده: بهزاد میر‌خانی

مکتب گیتار سوزوکی ( کتاب اول، دوم و سوم )
مکتب گیتار سوزوکی ( کتاب اول، دوم و سوم )

شینیچی سوزوکی

حامد آهنگری

دوئت‌هایی برای گیتار و فلوت و سازهای هم‌کوک ( قطعاتی از آهنگسازان قرون 18، 19 و 20 )
دوئت‌هایی برای گیتار و فلوت و سازهای هم‌کوک ( قطعاتی از آهنگسازان قرون 18، 19 و 20 )

پیتر گرینوود - ژان روزنبلوم

اشکان خمسه‌پور

خودآموز ریتم‌نوازی گیتار الکتریک ( کتاب اول و دوم )
خودآموز ریتم‌نوازی گیتار الکتریک ( کتاب اول و دوم )

تروی استتینا

اهورا کرباسی

خودآموز گیتار کلاسیک
خودآموز گیتار کلاسیک

داریوش افراسیابی

خودآموز گیتار کلاسیک

نویسنده: داریوش افراسیابی

مدرسه گیتار کلاسیک (درآمدی بر تکنیک نوازندگی + کتاب‌های تمرین 1 تا ‌4 )
مدرسه گیتار کلاسیک (درآمدی بر تکنیک نوازندگی + کتاب‌های تمرین 1 تا ‌4 )

ابل کارلوارو

محمد‌امین میر‌هاشمی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی