سازهای کوبه‌ای

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تمبکولو (آموزش تمبک به کودکان)
تمبکولو (آموزش تمبک به کودکان)

احسان مجتهدی مقدم

تمبکولو (آموزش تمبک به کودکان)

نویسنده: احسان مجتهدی مقدم

آموزش تنبک (کتاب اول)
آموزش تنبک (کتاب اول)

بهمن رجبی

آموزش تنبک (کتاب اول)

نویسنده: بهمن رجبی

دوره های ابتدایی و متوسطه

آموزش تنبک (کتاب دوم)
آموزش تنبک (کتاب دوم)

بهمن رجبی

آموزش تنبک (کتاب دوم)

نویسنده: بهمن رجبی

دوره های عالی و فوق عالی

تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف
تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف

بهمن رجبی

اسم مترجم

سازهای کوبه‌ای- از «الف» تا «ی»
سازهای کوبه‌ای- از «الف» تا «ی»

جف استرانگ

مهدی آل محمد

سازهای کوبه‌ای- از «الف» تا «ی»

نویسنده: جف استرانگ

آموزش دف
آموزش دف

علی مسعودی

آموزش دف

نویسنده: علی مسعودی

آموزش تنبک
آموزش تنبک

سیروس اژدری

آموزش تنبک

نویسنده: سیروس اژدری

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی