فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

یکصد و سی آهنگ محلی برای ویولن و سازهای هم‌کوک
یکصد و سی آهنگ محلی برای ویولن و سازهای هم‌کوک

سعید زرنیخی

بازنگری و ویرایش : محمدرضا گرگین زاده

قطعه‌های ساده و آشنای موسیقی فیلم برای پیانو
قطعه‌های ساده و آشنای موسیقی فیلم برای پیانو

ناصر شکرایی

ویولن - سیر تحول و تکامل
ویولن - سیر تحول و تکامل

رحیم مطلوبی

ویولن - سیر تحول و تکامل

نویسنده: رحیم مطلوبی

مکتب پیانو سوزوکی (کتاب پنجم و ششم)
مکتب پیانو سوزوکی (کتاب پنجم و ششم)

شینیچی سوزوکی

اشکان خمسه‌پور

مکتب پیانو سوزوکی (کتاب پنجم و ششم)

نویسنده: شینیچی سوزوکی

پارساوا (پنج قطعه برای پیانو)
پارساوا (پنج قطعه برای پیانو)

احمد پژمان

پارساوا (پنج قطعه برای پیانو)

نویسنده: احمد پژمان

بداهه‌نوازی‌های مهدی خالدی
بداهه‌نوازی‌های مهدی خالدی

رحیم مطلوبی

بداهه‌نوازی‌های مهدی خالدی

نویسنده: رحیم مطلوبی

فرهنگ شریف (30 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 4
فرهنگ شریف (30 قطعه برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 4

هوشنگ ظریف

ویرایش : هوشنگ ظریف - محمدرضا گرگین زاده به کوشش : علاء ایجادی

آموزش سیبلیوس (به انضمام روش نت‌نویسی و اجرای موسیقی ایرانی)
آموزش سیبلیوس (به انضمام روش نت‌نویسی و اجرای موسیقی ایرانی)

شهاب منا

مقایسه تطبیقی محیط سیبلیوس 6 و 7 نکات تکمیلی درباره صفحه آرایی، نت‌نویسی و اجرا

ولفارت ( 60 اتود برای ویولن) اپوس 45
ولفارت ( 60 اتود برای ویولن) اپوس 45

فرانتس ولفارت

محمدرضا گرگین‌زاده

ولفارت ( 60 اتود برای ویولن) اپوس 45

نویسنده: فرانتس ولفارت

مکتب پیانو سوزوکی (کتاب هفتم)
مکتب پیانو سوزوکی (کتاب هفتم)

شینیچی سوزوکی

اشکان خمسه‌پور

مکتب پیانو سوزوکی (کتاب هفتم)

نویسنده: شینیچی سوزوکی

موسیقی برای پیانو
موسیقی برای پیانو

اشکان خمسه‌پور

موسیقی برای پیانو

نویسنده: اشکان خمسه‌پور

اصول نوازندگی و تدریس ویولن
اصول نوازندگی و تدریس ویولن

پروفسور ایوان گالامیان

دکتر محسن کاظمیان

اصول نوازندگی و تدریس ویولن

نویسنده: پروفسور ایوان گالامیان

کنترپوان به زبان ساده
کنترپوان به زبان ساده

اچ.سی.ال.استاکز

مصطفی کمال پورتراب

کنترپوان به زبان ساده

نویسنده: اچ.سی.ال.استاکز

چهار مقام ردیف‌نوازی و چهار مضراب‌های استاد همایون خرم (ماهور، چهارگاه، همایون و اصفهان)
چهار مقام ردیف‌نوازی و چهار مضراب‌های استاد همایون خرم (ماهور، چهارگاه، همایون و اصفهان)

محسن کاظمیان

آموزش کنترپوان-گرادوس اَد پارناسوم
آموزش کنترپوان-گرادوس اَد پارناسوم

یوهان یوزف فوکس

اشکان خمسه‌پور

آموزش کنترپوان-گرادوس اَد پارناسوم

نویسنده: یوهان یوزف فوکس

پنجاه و چهار قطعه برای ویولن
پنجاه و چهار قطعه برای ویولن

ر-مطلوبی (فرهنگ)

پنجاه و چهار قطعه برای ویولن

نویسنده: ر-مطلوبی (فرهنگ)

منوچهر همایون‌پور (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 7
منوچهر همایون‌پور (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 7

محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

منوچهر همایون‌پور (ده آهنگ برای تار و سه‌تار) گلهای جاویدان 7

نویسنده: محمدرضا گرگین زاده - علاء ایجادی

جستاری جامعه‌شناختی درباره استقلال میدان موسیقی ایرانی
جستاری جامعه‌شناختی درباره استقلال میدان موسیقی ایرانی

حسن خیاطی

هارمونی جز در بداهه‌نوازی برای پیانو و سایر سازها
هارمونی جز در بداهه‌نوازی برای پیانو و سایر سازها

ایگور بریل

پیمان سجادی

آدورنو و موسیقی
آدورنو و موسیقی

رابرت ویتکین

حسن خیاطی

آدورنو و موسیقی

نویسنده: رابرت ویتکین

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی