درباره ما

انتشارات سرود از دی ماه سال 1358 همزمان و همراه با اولین گام‌ها در شکل‌گیری و تکامل صنعت نشر موسیقی در کشور
شروع به فعالیت نموده و تا امروز با چاپ بیش از یکصد و هفتاد عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف موسیقی،
همچنان همدوش و همراه با سایر پویندگان این عرصه بوده است.