تمبکولو (آموزش تمبک به کودکان)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : احسان مجتهدی مقدم
مترجم :

آموزش الفبای موسیقی (نت) آن‌گونه که در دنیای بزرگسالان مد نظر است در دنیای کودکان راهی ندارد و تجربۀ آموزش موسیقی کودک هم این فرضیه را به اثبات رسانده است. از قضا نتیجۀ این نوع آموزش فقط جمعیت قابل توجهی از کودکان را از یادگیری موسیقی دلزده می‌کند و شاید بخشی از آن‌ها هم دیگر هیچ زمانی میل و رغبتی به فراگیری موسیقی نشان ندهند.این کتاب سعی می‌کند از آموزش الفبای موسیقی چشم‌پوشی کند و فقط ریتم را از طریق هجاهای شعری آموزش دهد.

تعداد
قیمت : 75,000 تومان
محصولات مرتبط