کارولی روش کامل آموزش گیتار (دفتر اول، دوم و سوم)

  روش کامل آموزش گیتار (کارولی) گرچه عمری طولانی را سپری کرده، اما به لحاظ نکات بارز فنی و پایه‌ئی خود هنوز نظر بسیاری از معلمین و مربیان گیتار کلاسیک را به خود جلب می‌کند. این کتاب به بسیاری از زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه شده و در ایران هم از سالها قبل مورد توجه استادان گیتار قرار داشته و تدریس می‌شده و هم به توصیه ایشان بود که ترجمه‌ی کتاب ضروری انگاشته شد. برگردان فارسی، حتی‌المقدور به متن اصلی وفادار مانده، جز چند موردی که برای تفهیم بهتر مطالب از ترجمه‌ی آزاد‌تری استفاده شده و نیز مختصری در شرح‌حال نویسنده که به اصل کتاب افزوده گشته. نیازی به توضیح در مورد مطالب کتاب نبود، چرا که خود بسیار واضح و گویاست و البته راهنمایی‌های معلمین عزیز نیز آن را کامل خواهند کرد.

تعداد
قیمت : 60,000 تومان
محصولات مرتبط