حدیث مهر (مجموعه آواز و قطعات ضربی برای ویولن و کمانچه)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : رحمت‌الله بدیعی
مترجم :

  این کتاب شامل هفت قسمت از قطعات کوتاه و بلند موسیقی ایرانی برای ویولن است:
   آواز کرد بیات: گوشه‌ بیات کرد یا کرد بیات در دستگاه شور اجرا می‌گردد، ولی در ردیف دوم ویولن استاد صبا در ادامه‌ی آواز دشتی و در سایر ردیف‌ها – به علت غنای آن – مستقل و به نام «آواز بیات کرد» ثبت گردیده است. در اینجا گوشه‌ی «کرد بیات» مستقلاً برای ویولن یا کمانچه تنظیم شده است. در ضمن رنگ کرد بیات که در انتهای آواز آورده شده، ساخته‌ی استاد رحمت‌الله بدیعی است.
  راک‌ها (در ماهور): در ردیف ویولن استاد صبا به طور مختصر اشاره شده است. تنظیم آن در این کتاب می‌تواند به عنوان قطعه‌ای مستقل برای اجرا مورد استفاده قرار گیرد.
  دخترک ژولیده (در چهارگاه) : قطعه‌ای است از استاد علینقی وزیری که در راست کوک و چپ کوک تنظیم شده است.
  قطعه‌ی ضربی در ترک: ساخته‌ی استاد رحمت‌الله بدیعی
  رنگ ترک: ساخته‌ی ابراهیم منصوری
  قطعه دو ضربی (پیش‌در‌آمد) ترک: ساخته استاد ابوالحسن صبا

 

تعداد
قیمت : 30,000 تومان
محصولات مرتبط