شوْچیک (اتود‌های تغییر پوزیسیون و گام‌نوازی مربوطه، اپوس 8)

  59 تمرین این کتاب اگرچه از نظر میزان پیچیدگی متفاوت هستند اما هدف از همه‌ی آن‌ها ساده کردن و پنهان ساختن تغییر پوزیسیون‌های نوازنده است .
  این تمرین‌ها از پوزیسیون اول تا پوزیسیون دهم را شامل می‌شوند.

تعداد
قیمت : 20,000 تومان
محصولات مرتبط