کتاب کوچک ریتم

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : اشکان خمسه‌پور
مترجم :

  اشکان خمسه‌پور در مقدمه‌ی خود بر کتاب می‌نویسد:
   "برای خواندن جملات بلند و متون پیچیده باید ابتدا از آموختن کلمات ابتدایی آغاز کرد. پس از آموختن کلمات، چشم دیگر حروف را دنبال نمی‌کند و اکثر کلمات را به‌صورت واحدهای مستقل و آشنایی دریافته و شناسایی می‌کند. علّت تأکید بر تکرار تمرین‌ها و همینطور وجود تمرین‌های کوچک در این کتاب همین است. باید دسته‌بندی‌های کوچک نت‌ها به‌صورت واژگانی آشنا درآیند تا بتوان با ترکیب آن‌ها جملات بلندتر را به سادگی خواند."
 این کتاب از حد معرفی نمونه‌های ریتمیک و کسر‌میزان‌های مختلف فراتر می‌رود و در عمل توانایی خواندن ریتم‌های پیشرفته‌تر موجود در رپرتوار را ممکن می‌سازد.

 

تعداد
قیمت : 12,000 تومان
محصولات مرتبط