آموزش تنبک (کتاب دوم)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : بهمن رجبی
مترجم :

  به گمان ما راهی را باید رفت که رهرو آن تا به آخر رفته و به سلامت بازگشته است. بهمن رجبی رهرو راستین است که نه تنها طریق گذشتگان را وسعت داده و بر آنها افزوده است بلکه پا را فراتر نهاده و اساساً مکتبی تمام عیار و جدید را بنیان گذاشته که چون چراغی راهنمای رهروان این راه خواهد بود. او خود تمام عمر در پیراستن و تکمیل این مکتب کوشیده و تا به امروز سرفرازانه در قله‌ی رفیع آن ایستاده است.
  مکتب رجبی، شیوه‌یی یکدست و خالص و در عین حال متفاوت دارد، که آنرا از تنها مکتب قبل از خود - چه در شکل و چه در محتوی - متمایز می‌کند. جزء به جزء عناصر این مکتب - با وسواس عجیبی که خاص اوست - توسط خود او طراحی شده، و هر کجا عناصری را از دیگران گرفته، در کمال صداقت ذکر کرده است؛ کما اینکه همیشه گفته است و می‌گوید و بدون شک در آینده نیز خواهد گفت که :" مکتب من تحت تأثیر و ادامه‌ی منطقی آثار گذشتگان «صاحب سبک» به‌ویژه زنده یاد امیر ناصر افتتاح می‌باشد ".
                                                                                               « محمدرضا گرگین‌زاده »

تعداد
قیمت : 150,000 تومان
محصولات مرتبط