ویولن (کتاب پنجم و ششم)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : استاد رحمت‌الله بدیعی
مترجم :

 بیشتر قطعات این کتاب شامل پیش‌درآمد‌ها و رنگ‌هایی است که توسط اساتید موسیقی دستنویس شده و مقداری هم برای ویولن انتقال یافته‌اند و از نظر دشواری از تکنیک بالاتری برخوردارند و می‌توانند در ادامه کتاب‌های سوم و چهارم هنرستان مورد استفاده قرار گیرند.
 

تعداد
قیمت : 150,000 تومان
محصولات مرتبط