ویولن - سیر تحول و تکامل

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : رحیم مطلوبی
مترجم :

  کتابی که هنرمند گران‌قدر جناب آقای دکتر مطلوبی پیرامون سیر تحول و تکامل ویولن با دقت هر چه بیشتر نگاشته‌اند مطالعه کردم. زحمات جناب آقای دکتر مطلوبی برای نگارش این کتاب قابل تقدیر می‌باشد. نام‌برده در این کتاب ارجمند سیر تحول و تکامل ویولن را بررسی و تعدادی از سازندگان این ساز را که شهرت جهانی دارند معرفی کرده، در این زمینه اطلاعات جامع و گران‌بهایی به دست خواننده می‌دهد. اینجانب علی تجویدی نگارش چنین کتابی را به ایشان تبریک عرض می‌نمایم و مطالعه این کتاب را به کلیه کسانی که با ساختن ویولن و نوازندگی آن در ارتباط هستند توصیه می‌نمایم.
                                                                                                                                                                                                                                                              «علی تجویدی»

 

تعداد
قیمت : 10,000 تومان
محصولات مرتبط