شوپن (نکتورن‌ها)

 «شوپن عاشق شب و رمز و راز ستارگانش بود. نکتورن‌های وی قطعات شبانه‌ی واقعی هستند. تعدادی از آن‌ها سیمایی آشفته و ترحم‌انگیز دارند و از برخی فقط نیمرخی دیده می‌شود؛ در صورتی که بسیاری دیگر همانند زمزمه‌ای در تاریکی هستند.»
  درجه‌ی دشواری این قطعات در محدوده‌ی « متوسط » تا «اوایل پیشرفته» متغیر است . از میان ساده‌ترین آن‌ها می‌توان به نکتورن‌ در سل مینور، اپوس 15، شماره 3 و نکتورن در دو مینور kkIVb شماره 8 اشاره کرد و به عقیده‌ی بسیاری دشوارترین آن‌ها نکتورن در دو مینور، اپوس 48 شماره1 است . 

تعداد
قیمت : 60,000 تومان
محصولات مرتبط