شوپن (اتودها)

  اتود‌های شوپن - که ظهورشان پدیدآورنده‌ی سیستمی جدید برای پیانو بود - نه تنها پایه و اساس سیستم تکنیکی وی هستند، بلکه از دید موسیقایی صرف نیز حاوی تعدادی از خلاقانه‌ترین و سحرانگیز‌ترین آثار او می‌باشند. از این رو لازم بود که به منظور دستیابی به اصل آنها، روش‌های متداول و ساده‌انگارانه بررسی متون - که از مقایسه‌ی سطحی چاپ‌های مختلف و جمع‌بندی اجمالی آن‌ها صورت می‌گیرد و عمدتاً نیز بر پایه‌ی حدس و گمان بنا شده‌اند - را کنار گذارده و تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه انجام دهیم.
  تصحیحاتی که در کتاب حاضر صورت گرفته، مستدل و صریح است و چناچه با متن اصلی و دست‌نخوردهی شوپن در کنار هم قرار گیرند، متن نسبتاً کاملی را به وجود می‌آورند که از اشتباهات چاپ‌های قبلی مبراست .

تعداد
قیمت : 70,000 تومان
محصولات مرتبط