دوره عالی ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : رحمت‌الله بدیعی
مترجم :

  سال‌ها در نظر داشتم دست‌خط‌های استاد صبا را که برای اینجانب و دیگر شاگردانشان نوشته‌اند، جمع‌آوری نموده و ردیفی بنام دوره عالی ویولن تقدیم دوستداران نمایم ولی با توجه به قطعاتی که استاد نواخته‌اند شیوه نوازندگی و اجرایی بعضی از گوشه‌ها با نوشته‌هایشان اندکی تفاوت دارد زیرا جنبه‌ی مهارت و بداهه‌نوازی‌شان بر دست‌ خط‌هایشان برتری دارد لذا بهتر آن دانستیم که تلفیقی از این دو فراهم آورده و تا حد امکان یک دوره کاملی آماده نماییم. خوشبختانه این خواسته جامه‌ی عمل پوشید و موفق به جمع‌آوری این مجموعه گردیدم.
  آنچه در این ردیف آمده حاصل
دست‌خط‌ها و نواخته‌های استاد است که در حقیقت ردیف چهارم ویولن یا دوره‌ی عالی ویولن استاد صبا است.
 بی‌گمان نوازندگانی که این دوره را با موفقیت به اتمام رسانند از مزایای ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.
                                                                                                                                                              « رحمت الله بدیعی »

 

تعداد
قیمت : 150,000 تومان
محصولات مرتبط