دوره‌ی سوم ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : رحمت‌الله بدیعی
مترجم :

   عده‌ای از علاقه‌مندان به موسیقی از استاد خواسته بودند که کتابی از قطعات ضربی در دسترس همگان قرار دهند. حاصل این خواسته کتاب حاضر است که در ادامه‌ی جلد‌های اول و دوم ردیف ویولن به‌نام دوره سوم نامیده شده است. این کتاب که اولین چاپ آن در سال 1325 شمسی بود تا زمان حیات استاد آخرین صفحه تا چهار مضراب ابوعطا بود، بعد از آن چند قطعه دیگر از آثار خودشان توسط آقای محمد بهارلو به این کتاب اضافه شد. از آنجایی که قطعات ضربی استاد پراکنده و در نزد دوستان و شاگردانشان بود با توجه به این که 25 سال است دور از وطن هستم سعی نمودم چند قطعه‌ی دیگر از ساخته‌های ایشان را یافته و به این کتاب اضافه نمایم.
                                                                           
                                                                          «رحمت الله بدیعی»                                                                                                                                    

 

تعداد
قیمت : 50,000 تومان
محصولات مرتبط