مثنوی صبا (آثار منتخب استاد ابوالحسن صبا برای عود)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : علی پژوهشگر
مترجم :

  در این کتاب منتخبی از گوشه‌های ردیف استاد صبا ارائه شده که هر یک را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد :
1- بخشی از گوشه‌ که ملودی روایتگر شعر است و ملودی بر وزن شعر در قالب حرکت ملودیک گوشه ارائه می‌شود.
2- قسمت تحریر یا آن بخشی که از ریتم شعر پیروی نمی‌کند.
  این دو تقسیم‌بندی کاملاً در ردیف صبا قابل شناسایی هستند و همواره توصیه شده که همزمان با اجرای گوشه‌های آوازی، شعر نیز زمزمه گردد.
 به همین منظور برای آشنایی بیشتر هنرجویان عزیز و توجه بیشتر به فرم ملودی همزمان با ارائه شعر و سپس فرم ملودی همزمان با اجرای تحریر، به عنوان نمونه برای هر گوشه، بیت‌هایی با مفاهیم متفاوت اما براساس وزن مشترک پیشنهاد داده شده است که با کمک و اجرای این اشعار همراه با گوشه‌ی ارائه شده، درک بهتری از گوشه‌های موسیقی برای هنرجویان پدید می‌آید.

 

 

تعداد
قیمت : 30,000 تومان
محصولات مرتبط