چهل تمرین انگشت‌گذاری (برای تنبور)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : رضا علی آبادی
مترجم :

 رضا علی‌آبادی در  مقدمه‌ی خود بر این کتاب می‌نویسد:
  در گذر زمان و با ساخته شدن قطعات به اصطلاح شهری‌تر و همچنین سرعت زندگی که نمود بیرونی آن در نواختن سازها نیز مشهود است و همچنین در کنار هم قرار گرفتن سازهای مختلف برای ایجاد تمبر صوتی متفاوت و نیز ترکیب فرهنگ‌ها در به‌وجود آوردن آواهای شنیداری ترکیبی، احتیاج هنرآموزان به افزایش تکنیک و همچنین نواختن با تمپو بالاتر بیشتر شد. از این رو بر آن شدم تا متدهای انگشت‌گذاری خود را که در طول سالیان با تجربیات شخصی برای اصلاح، بهبود و افزایش سرعت دست‌ها فراهم کرده بودم، به صورت مکتوب بنویسم.
  این کتاب محصول دوازده سال تدریس این جانب به هنرآموزان است و تک تک درس‌ها به بوته آزمایش گذاشته شده و توسط هنرجویان نواخته شده است و هر کدام جداگانه به عنوان تمرین انگشت‌گذاری در جلسات آموزش توضیح و درس داده شده‌اند و اصلاحاتی مکرر بر روی هر درس صورت پذیرفته و چکیده‌ی آن به اختصار و به مفیدترین شکل ممکن در این کتاب گنجانده شده است.
 

 

تعداد
قیمت : 30,000 تومان
محصولات مرتبط