جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

27 آهنگ برای فلوت

  «27 آهنگ برای فلوت» برگزیده‌ای از نواخته‌های چنگیز عسگرپور است که با مبنی قرار دادن ظرافت‌های اجرای نوازنده نوشته شده و تا آنجا که نت‌نویسی، بیش از حد معمول کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی بغرنج نگردد، کوشیده است به اجرا وفادار بماند. اگر چه تنها در سرکلید چند قطعه‌ی انتهایی کتاب علائم سُری و کُرُن مشاهده می‌شوند، امّا در بسیاری از قطعات، انواع نت‌های زینت و اشاره‌های ظریف به فواصل کوچک‌تر از نیم‌پرده وجود دارند و اجرای درست آن‌ها با گوش دادن به سی‌دی و ممارست در این مسیر برای نوازنده‌ی فلوت میسر خواهد شد، چرا که گوش هر ایرانی از کودکی با ترکیب این نغمه‌ها و فواصل مأنوس بوده و موسیقی مانند هر زبان دیگر پیش از هر چیز به‌صورت شفاهی و شنیداری آموخته می‌گردد.
 

تعداد
قیمت : 50,000 تومان
محصولات مرتبط