منصور نریمان (42 قطعه برای عود) گلهای جاویدان 12

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : منصور نریمان
مترجم :

 شادروان منصور نریمان در مقدمه‌ی خود می‌نویسد:
  با توجه به نیاز مبرم درباره آموزش این ساز، در گذشته کتابی به نام شیوه بربط‌نوازی تهیه، و پس از چاپ در دسترس همگان قرار گرفت؛ اینک به‌منظور پیشبرد و پیشرفت نوازندگی در این ساز برآن شدم تا مجموعه قطعاتی مخصوص عود، که صرفاً برای این ساز نوشته شده باشد، تهیه و در اختیار عموم قرار دهم.
  محتوای کتاب، قطعات مختلفی است - از جمله پیش‌درآمد و رنگ، قطعات ضربی و چهارمضراب‌ها- که در کلیه دستگاه‌ها و آوازها ساخته شده و اسامی گوشه‌ها نیز در طول هر قطعه ذکر گردیده که هدف، آشنایی با گوشه‌ها و کمک به حفظ ردیف است.

 

تعداد
قیمت : 100,000 تومان
محصولات مرتبط